Calcul prorata

In cazul in care o societate inregistrata in scopuri de TVA ,calculeaza penalitati pentru nerespectarea unor clauze contractuale, acestea nefiind impozabile dpv al TVA , societatea trebuie sa calculeze prorata ?

 

In cazul de fata nu se impune utilizarea pro-ratei.
pro-rata se utilizeaza in cazul bunurile si serviciile achizitionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere si care se utilizeaza atat pentru realizarea de operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere cat si pentru operatiuni impozabile TVA, fara a se putea stabili proportia in care acestea contribuie la realizarea acestora.
In cazul D-vs, pentru veniturile obtinute sub forma de penalitati izvorate din nerespectarea contractelor comerciale, de regula, nu se utilizeaza bunuri sau servicii strict pentru aceasta operatiune si implicit nu necesita ajustarea TVA dedusa initial sau utilizarea pro-ratei.

 

Conform ART. 147din codul fiscal-deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
6 Pro-rata prevazuta la alin. 5 se determina ca raport intre:
a suma totala, fara taxa, dar cuprinzand subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si b suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a si a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei.
8 Pro-rata definitiva se determina anual, iar calculul acesteia include toate operatiunile prevazute la alin. 6, pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata definitiva se determina procentual si se rotunjeste pana la cifra unitatilor imediat urmatoare. La decontul de taxa prevazut la art. 156^2, in care s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. 12, se anexeaza un document care prezinta metoda de calcul al pro-rata definitiva.
9 Pro-rata aplicabila provizoriu pentru un an este pro-rata definitiva, prevazuta la alin. 8, determinata pentru anul precedent, sau pro-rata estimata pe baza operatiunilor prevazute a fi realizate in anul calendaristic curent, in cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie sa comunice organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia. In cazul unei persoane impozabile nou-inregistrate, pro-rata aplicabila provizoriu este pro-rata estimata pe baza operatiunilor preconizate a fi realizate in timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicata cel mai tarziu pana la data la care persoana impozabila trebuie sa depuna primul sau decont de taxa, prevazut la art. 156^2.

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>