TVA Cap. 5 – Achizitii intracomunitare versus vanzari la distanta

P46 – În cazul în care un membru al Grupului celor 3 efectueaza achizitii în limita plafonului si/sau nu a
optat pentru taxarea în Romania a tuturor achizitiilor sale intracomunitare, prin urmare, nefiind înregistrat în
scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, furnizorul acestor bunuri (persoana impozabila din alt SM
al UE) poate fi obligat sa plateasca TVA în Romania, daca:
ü furnizorul depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta fixat de Romania (echivalentul în RON a
65.000 de euro) si

ü bunurile sunt transportate din alt SM al UE în Romania de catre furnizor sau în numele acestuia.

P47 – Plata TVA în Romania se va realiza prin facturare cu TVA, precedata de înregistrarea în scopuri de
TVA a furnizorului nestabilit în Romania.

P48 – Daca membrul G3 a depasit plafonul pentru achizitii intracomunitare în Romania si, în acelasi timp,
furnizorul nestabilit în Romania a depasit plafonul pentru vanzarile la distanta fixat de Romania pentru
aceeasi tranzactie, atunci vor aplica mai întai regulile pentru achizitii intracomunitare, care prevaleaza,
respectiv beneficiarul va fi obligat la plata TVA pentru achizitia intracomunitara. Regimul pentru vanzari la
distanta se aplica si în cazul livrarilor catre persoane fizice neimpozabile.

P49 – In situatia nontransferurilor este important de analizat daca operatiunea intracomunitara reprezinta
un nontransfer, deoarece nu trebuie urmate obligatiile declarative specifice livrarilor si achizitiilor
intracomunitare.

P50 – Potrivit legislatiei de TVA, se considera nontransfer si, în consecinta, AIC neasimilata, transportul de
bunuri dintr-un SM în alt SM, care urmeaza a fi utilizate în una din urmatoarele activitati:
1. livrare cu instalare;

2. vanzare la distanta;
3. livrare la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor;
4. export, livrari intracomunitare, precum si alte livrari scutite de TVA cu drept de deducere;
5. livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate;
6. lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
7. utilizarea temporara, în scopul prestarii de servicii;
8. utilizarea temporara, în conditiile în care importul aceluiasi bun ar beneficia de regimul vamal de admitere
temporara cu scutire integrala a drepturilor de import.

P51 – În cazurile de la punctele 1-5, are loc o tranzactie, bunurile sunt transportate dintr-un Stat Membru în
alt Stsat Membru, dar nu au loc livrari sau achizitii intracomunitare. Daca bunurile sunt livrate din Romania,
se considera ca livrarea nu este impozabila în Romania si nu se declara ca livrare intracomunitara. Daca
bunurile sunt livrate de un furnizor din alt Stat Membru spre Romania, se va analiza daca operatiunea este
impozabila în Romania si cine este persoana obligata la plata taxei. Nu se declara achizitii intracomunitare în
Romania.

P52 – În cazurile de la punctele 6-8, nu au loc tranzactii, bunurile raman în proprietatea persoanei care a
transportat bunurile. Daca bunurile se întorc în Statul Membru din care provin, operatiunea este tratata ca
nontransfer. În plus, bunurile trebuie evidentiate în registrul nontransferurilor.

5.1. Nontransferuri care presupun o tranzactie

1. Livrarea cu instalare

P53 – Livrarile de bunuri care sunt transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, urmate de
montajul/instalarea bunurilor în celalalt Stat Membru, de catre furnizorul acestora sau de alta persoana
în numele acestuia, sunt considerate nontransferuri în Statul Membru de unde începe transportul, fiind
impozabile în Statul Membru în care bunurile sunt instalate/montate.

1.a. Bunuri instalate în alt stat membru UE de catre furnizorul din Romania sau în numele acestuia
P54 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Locul livrarii este, în acest caz, celalalt Stat Membru,
unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizor, iar TVA se datoreaza, în principiu, în acel Stat
Membru. Furnizorul din Romania va declara în decontul de TVA aceasta operatiune ca neimpozabila, aceeasi
mentiune fiind înscrisa si în factura.

1.b. Bunuri instalate în Romania de catre un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia
P55 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Locul livrarii este, în acest
caz, Romania, unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizorul din alt stat membru UE si, în
principiu, se datoreaza TVA în Romania. Daca cumparatorul este o persoana impozabila sau o persoana
juridica neimpozabila, stabilita în Romania, sau o persoana nestabilita, dar înregistrata în Romania prin
reprezentant fiscal, acesta va fi obligat la plata TVA. Cumparatorul înregistrat normal în scopuri de TVA va
aplica taxare inversa. Cumparatorul neînregistrat în scopuri de TVA va plati efectiv TVA pe baza decontului
special de taxa.

2. Vânzarea la distanta

P56 – Vanzarea la distanta este o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un SM în alt
SM de catre furnizor sau de alta persoana în contul acestuia.

P57 – Exista un regim special pentru vanzarile la distanta, aplicabil în cazul în care cumparatorul este:
ü persoana fizica neimpozabila;

ü persoana impozabila neînregistrata în scopuri de TVA (întreprindere mica sau persoana care
efectueaza numai operatiuni scutite fara drept de deducere);

ü persoana juridica neimpozabila.

2.a. Bunuri transportate de un furnizor din Romania sau în numele acestuia catre alt Stat Membru

P58 – In acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Daca furnizorul nu a depasit plafonul pentru vanzari
la distanta stabilit de celalalt Stat Membru, locul livrarii este Romania, respectiv furnizorul va factura cu
TVA aceste livrari.

P59 – Daca furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de celalalt Stat Membru sau
a optat pentru taxarea vanzarilor sale la distanta în celalalt Stat Membru, se considera ca livrarea are loc
în celalalt Stat Membru. În Romania, operatiunea de transport al bunurilor în alt Stat Membru, urmata de
vanzarea bunurilor catre persoane neînregistrate în scopuri de TVA este un nontransfer, furnizorul avand
obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA în celalalt Stat Membru si sa factureze cu TVA din acel alt Stat
Membru, în care va depune si deconturi de TVA.

2.b. Bunuri transportate de un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia în Romania

P60 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Daca furnizorul nu depaseste
plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania (echivalentul în RON a 65.000 euro), locul livrarii
este celalalt Stat Membru, respectiv furnizorul va facture bunurile cu TVA din Statul Membru din care a
început transportul bunurilor.

P61 – Daca furnizorul depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania sau opteaza în
celalalt Stat Membru pentru taxarea vanzarilor sale la distanta în Romania, se considera ca livrarea are loc în
Romania. Furnizorul nestabilit în Romania va fi obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în Romania, sa
factureze cu TVA din Romania toate livrarile efectuate catre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA si sa depuna deconturi de TVA în Romania.

3. Livrarea la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor

3.a. Bunuri transportate din Romania catre alt SM al UE, pentru a fi livrate la bordul navelor,
aeronavelor si trenurilor

P62 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Este vorba de o livrare al carei loc se stabileste în
functie de locul de plecare al transportului si de eventualele opriri în afara Comunitatii. Uneori, livrarile
de acest tip sunt scutite de TVA. În Romania, furnizorul va declara în decontul de TVA o operatiune
neimpozabila, mentionand si pe factura acest lucru.

3.b. Bunuri transportate din alt SM al UE catre Romania, pentru a fi livrate la bordul navelor,
aeronavelor si trenurilor

P63 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Este vorba de o livrare
al carei loc se stabileste în functie de locul de plecare al transportului si de eventualele opriri în afara
Comunitatii. Uneori, livrarile de acest tip sunt scutite de TVA.

4. Exportul, livrarea intracomunitara si alte livrari scutite de TVA cu drept de
deducere

4.a. Bunuri transportate din Romania în alt SM al UE pentru a fi exportate sau transportate în
cadrul unei LIC de bunuri sau al altor livrari scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi
livrarile pentru misiunile diplomatice si consulare, organizatiile internationale etc.

P64 – În aceste cazuri, nu are loc un transfer din Romania. Exportul si livrarea intracomunitara de bunuri
sunt, în principiu, scutite de TVA în Romania.

4.b. Bunuri transportate din alt SM al UE în Romania pentru a fi exportate sau în cadrul unei
LIC sau al altor livrari scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi livrarile pentru misiunile
diplomatice si consulare, organizatiile internationale etc.

P65 – În aceste cazuri, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania.

5.1.

5.a. Livrari de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale si de energie electrica din Romania
catre un distribuitor stabilit în alt stat membru UE, sau catre un client care consuma efectiv aceste
bunuri în alt Stat Membru

P66 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Furnizorul va declara în Romania o operatiune
neimpozabila, mentionand si în decontul de TVA acest lucru.

Livrari de gaz si energie electrica

5.b. Livrari de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale si de energie electrica de catre un
furnizor nestabilit în Romania catre un distribuitor din Romania sau catre un client care consuma
efectiv aceste bunuri în Romania

P67 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania, dar operatiunea este
impozabila în Romania. Persoana obligata la plata TVA este persoana înregistrata în scopuri de TVA în
Romania, daca furnizorul este nestabilit în Romania.

5.2.

Nontransferuri care nu presupun o tranzactie (circulatia bunurilor în
spatiul comunitar)

P68 – Transportul bunurilor mobile corporale dintr-un SM în alt SM, în vederea supunerii acestora unor
lucrari sau expertize, reprezinta un nontransfer, daca bunurile sunt reexpediate catre SM de unde au provenit.

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>