Noul ordin privind livrarile, in vigoare de la 1 februarie 2013

Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei
nr. 2 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor
efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si
pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/
prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri
de TVA.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1992 pentru
modificarea anexei nr. 2 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrarilor/
prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate
in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei
informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din
9 ianuarie 2013

In temeiul art.12 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, si al art. 53 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul
national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si
continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe
teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 28 decembrie 2011 , se modifica dupa cum
urmeaza:

- Punctele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:

“1. Declaratia se completeaza si se depune de catre:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.
153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal si care sunt obligate la plata taxei conform
art. 150 alin. (1) si (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania
conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune
pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este
emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica

sistemul TVA la incasare.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de
raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”.

Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.
153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate
in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta
de lege.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare,
inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”.
Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.
…………………………

3. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata
existenta unor omisiuni/erori in datele declarate sau in cazul in care una sau mai
multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de
beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa
depuna o noua declaratie corect completata, cu operatiunile care necesita modificarea si/
sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia
informativa depusa initial.”

Art. II. Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru
administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia
generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor
contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului
Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe
teritoriul national in luna ianuarie 2013.

Art. IV. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in
vigoare la data de 1 februarie 2013.

Category: Stiri
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>