TVA Cap.3 – Achizitii intracomunitare de bunuri in Romania

3.1. Ce este o achizitie intracomunitara de bunuri?

P16 – O achizitie intracomunitara de bunuri(AIC) reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca si un
proprietar, de bunuri transportate de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana în numele
unuia dintre acestia, catre un SM al UE, altul decat cel de plecare a transportului bunurilor. În principiu,
achizitia intracomunitara taxabila este operatiunea în oglinda a livrarii intracomunitare scutite efectuate de
furnizorul din alt SM.

P17 – Transfer: este asimilata achizitiei intracomunitare de bunuri orice operatiune care, în celalalt SM,
ar fi tratata drept transfer, conform legislatiei Romaniei. Persoana impozabila nestabilita in Romania care
realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata în Romania trebuie sa se înregistreze în scopuri de TVA în
Romania si sa declare achizitia intracomunitara asimilata în Romania, conform regulilor expuse mai jos.

P18 – Exemple de achizitii intracomunitare asimilate:
ü companie din Ungaria transporta bunuri în Romania pentru a constitui un stoc pe care urmeaza sa-l
vanda în Romania, catre diversi cumparatori;

ü companie din Austria transporta materie prima în Romania pentru prelucrare, dar, ulterior, bunurile
prelucrate nu sunt transportate în Austria, ci raman în Romania sau sunt transportate în alt SM.

3.2. Unde se considera ca are loc o achizitie intracomunitara?

P19 – Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi în statul membru UE unde se gasesc
bunurile în momentul în care se încheie transportul.

P20 – Reteaua de siguranta: se aplica în cazul în care clientul comunica un cod valabil de TVA din alt SM
decat cel în care se termina transportul, locul achizitiei intracomunitare fiind în SM al UE care a emis codul
de înregistrare în scopuri de TVA pe care beneficiarul îl comunica furnizorului pentru a-l înscrie pe factura.

P21 – Achizitia intracomunitara trebuie declarata în SM unde se încheie transportul, chiar daca se aplica
reteaua de siguranta, urmand ca în SM din care s-a transmis codul de TVA, baza impozabila sa fie redusa
corespunzator.

P22 – Locul impozitarii este în Romania, atat pentru achizitiile intracomunitare pentru care transportul se
încheie în Romania, cat si pentru achizitiile intracomunitare pentru care beneficiarul comunica un cod de
înregistrare în scopuri de TVA din Romania (chiar daca transportul se încheie în alt SM).

P23 – Exemplul nr.1:
Date initiale:
B, persoana impozabila din Romania, înregistrata normal în scopuri de TVA, cumpara bunuri din Germania
în conditia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate din Germania în Romania de furnizor. B îi
transmite codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din Romania lui A, care îl înscrie în factura emisa.

Rezolvare:
Locul livrarii intracomunitare: Germania (SM al UE unde începe transportul). LIC este scutita de TVA cu
drept de deducere.
Locul achizitiei intracomunitare: Romania (SM al UE unde se încheie transportul bunurilor).

P24 – Exemplul nr.2:
B.Date initiale:
B, persoana impozabila din Romania, înregistrata normal în scopuri de TVA, cumpara bunuri din Germania
în conditia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate de furnizor din Germania în Italia, unde B
constituie un stoc de bunuri. B îi transmite codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din Romania lui A,
care îl înscrie în factura emisa.

Rezolvare:
Locul livrarii intracomunitare: Germania (SM al UE unde începe transportul). LIC este scutita de TVA cu
drept de deducere.

Locul achizitiei intracomunitare: Italia (SM al UE unde se încheie transportul bunurilor) si Romania (SM
al UE care a emis codul de înregistare în scopuri de TVA în baza caruia cumparatorul a efectuat achizitia).

Persoana obligata la plata TVA este, în acest caz, B, în Italia si în Romania. Daca face dovada ca achizitia
intracomunitara a fost supusa la plata TVA în Italia, atunci baza impozabila a achizitiei intracomunitare se
reduce corespunzator în Romania.

3.3. În ce conditii este o achizitie intracomunitara impozabila în Romania?

P25 – O achizitie intracomunitara este impozabila în Romania daca:
ü este o operatiune efectuata cu plata de catre o persoana impozabila actionand ca atare sau o persoana
juridica neimpozabila, înregistrate în scopuri de TVA în Romania (înregistrat normal sau numai
pentru achizitii intracomunitare –referitor la achizitiile efectuate de G3);

ü corespunde unei livrari intracomunitare realizate de un vanzator, persoana impozabila, care
actioneaza ca atare si care nu efectueaza o livrare cu instalare, o vanzare la distanta si nu este
considerata întreprindere mica în Statul sau Membru;

ü este o achizitie de mijloace de transport noi efectuata de orice persoana, indiferent daca este sau nu
înregistrata în scopuri de TVA în Romania;

ü este o achizitie intracomunitara de produse accizabile, realizata de o persoana impozabila sau
o persoana juridica neimpozabila, indiferent daca este sau nu înregistrata în scopuri de TVA în
Romania.

3.4. În ce conditii o achizitie intracomunitara este neimpozabila în
Romania?

P26 – O achizitie intracomunitara este neimpozabila în Romania daca:
ü achizitiile intracomunitare, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuate de
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;

ü bunurile care fac obiectul achizitiei au fost taxate în SM de origine conform unui regim special al
marjei profitului pentru opere de arta, antichitati, obiecte de colectie si bunuri second-hand si acest
regim este mentionat ca atare pe factura;

ü achizitiile de bunuri din alt SM, dar care sunt livrate aflandu-se plasate intr-un regim vamal
suspensiv, nefiind puse în libera circulatie în Comunitate; etc.

3.5. Se aplica vreo scutire pentru achizitiile intracomunitare de bunuri
efectuate în Romania?

P27 – Unele achizitii intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA, cum ar fi: achizitiile
intracomunitare de bunuri a caror livrare sau al caror import în Romania ar fi, în orice situatie, scutite de
taxa.

P28 – Exemplu Nr1: achizitia intracomunitara a unei nave maritime, destinata sa fie utilizata de o
companie, este scutita de TVA, atata timp cat livrarea sau importul unei asemenea nave în Romania sunt
scutite de TVA; achizitia intracomunitara de bunuri pentru care taxa ar fi în orice situatie rambursabila
integral.

P29 – Exemplu Nr2: o persoana impozabila din Italia înfiinteaza o reprezentanta în Romania care nu
realizeaza operatiuni impozabile si care, în Italia, dreptul la deducerea integrala a TVA. Aceasta persoana
impozabila cumpara mobilier în Italia, care este transportat în Romania. Achizitia intracomunitara efectuata
în Romania este scutita de TVA, deoarece persoana impozabila din Italia ar fi avut dreptul la rambursarea
integrala a TVA-ului achitat în Romania pentru achizitia intracomunitara.

3.6.Care sunt obligatiile de raportare ale cumparatorului din Romania
pentru achizitiile intracomunitare taxabile?

P30 – Orice persoana înregistrata normal în scopuri de TVA trebuie:
sa determine valoarea taxei datorate în Romania si sa o înscrie în jurnalul pentru cumparari si în conturile de TVA colectat si deductibil;

sa înscrie valoarea achizitiei intracomunitare de bunuri si a TVA-ului aferent în randurile aferente din

decontul de TVA corespunzator perioadei fiscale de raportare;sa declare achizitiile intracomunitare în Declaratia recapitulativa pentru livrari si achizitii intracomunitare, care trebuie depusa pentru fiecare trimestru calendaristic în care s-au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri.

Category: Cursuri CECCAR
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>