Curs TVA – Cap. 2

Cap.2 – LIC de bunuri din Romania catre un alt SM al UE

2.1. Ce este o livrare intracomunitara de bunuri?

P7 – Livrarea Intracomunitara(LIC) – de bunuri reprezinta o livrare de bunuri care sunt transportate
dintr-un SM catre alt SM de catre furnizor, cumparator sau de alta persoana, în numele unuia dintre acestia
(transportator). Livrarile prevazute la nontransferuri nu vor fi considerate livrari intracomunitare si nu se
supun regulilor declarative specifice acestor livrari.

P8 – Transferul (LIC asimilata) – reprezinta transportul, de catre o persoana impozabila, de bunuri
apartinand activitatii sale economice din Romania într-un alt SM, pentru a fi utilizate în scopul desfasurarii
activitatii sale economice în acel SM.

P9 – Transferul este asimilat în Romania unei livrari intracomunitare efectuata cu plata. Transferul este
tratat ca si o livrare intracomunitara, fiind o operatiune asimilata si avand aceleasi reguli ca si livrarile
intracomunitare obisnuite, desi nu are loc un transfer de drept de proprietate.

P10 – Exemple de transferuri:
ü companie din Romania contruieste un bun imobil în Belgia, pentru realizarea caruia transporta
materiale de constructii din Romania în Belgia;

ü companie din Italia importa în Romania bunuri din Ucraina, pe care le transporta apoi în Italia;

ü companie din Marea Britanie importa bunuri în Romania, pe care le da spre prelucrare unei companii
din Romania, produsele finite fiind transportate apoi în Marea Britanie.

2.2.Unde se considera ca are loc o livrare intracomunitara?

P11 – Locul unei livrari intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile în
momentul cand începe transportul. Daca atunci cand începe transportul, bunurile se gasesc în Romania,
locul respectivei livrari va fi Romania.

2.3.Este livrarea intracomunitara de bunuri scutita de TVA?

P12 – O livrare intracomunitara de bunuri din Romania catre un alt stat membru UE este scutita de TVA,
daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
ü bunurile sunt transportate din Romania catre un alt stat membru UE;

ü furnizorul este persoana impozabila, înregistrata normal în scopuri de TVA în Romania (exceptie în
cazul mijloacelor de transport noi);

ü cumparatorul este înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru UE (detine un cod valid de
TVA) si comunica acest cod de TVA furnizorului pentru a-l înscrie în factura (exceptie în cazul
mijloacelor de transport noi si al produselor accizabile).

P13 – Transfer: În cazul transferului, persoana care îsi transporta bunurile în alt Stat Membru va trebui sa fie
înregistrata în scopuri de TVA în alt Stat Membru pentru a aplica scutirea de TVA.

2.4. Care sunt obligatiile de raportare ale furnizorului din Romania pentru
livrarile intracomunitare scutite de TVA?

P14 – Aceste sunt urmatoarele:
ü sa emita o factura (autofactura în cazul transferului) în care sa mentioneze codul de înregistrare în
scopuri de TVA al cumparatorului (sau propriul cod de TVA din alt SM, în cazul transferului) si o
mentiune referitoare la prevederile aplicabile relevante pentru scutire;

ü sa raporteze operatiunea în rubrica aferenta livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de TVA din
decontul de TVA;

ü sa înscrie operatiunea în Declaratia recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare de
bunuri. Aceasta declaratie se depune pentru fiecare luna/trimestru calendaristic si trebuie sa cuprinda
toate livrarile intracomunitare scutite efectuate în acea luna/trimestru.

P15 – În cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate catre orice persoana sau
produse accizabile livrate catre persoane impozabile sau persoane juridice neimpozabile, pentru care
clientul nu a comunicat un cod valabil de TVA din alt SM, factura se emite aplicand scutirea de TVA,
în baza documentelor care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania în alt SM. Aceste livrari
intracomunitare nu se declara în Declaratia recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare de
bunuri.

Category: Cursuri CECCAR
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>