Declaratia de impozit pe profit pentru 2012 – Declaratia 101

Declaratia privind impozitul pe profit aferent anului 2012 va fi intocmita in baza prevederilor Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.950/2012 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 887/27.12.2012), prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul formularului 101.

Urmatoarele aspecte trebuie retinute in ceea ce priveste depunerea declaraţiei
Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabili.
Termenul de depunere al Declaraţiei

Termenul de depunere al Declaraţiei privind impozitul pe profit este 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, respectiv 25 martie 2013, pentru impozitul pe profit aferent anului 2012.

Important – Impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2012

In cazul impozitului pe profit aferent trimestrului IV al anului 2012, contribuabilii care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial nu vor mai completa şi depune formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru trimestrul IV până la data de 25 ianuarie 2013, definitivarea şi plata impozilui pe profit anual efectuându-se prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, pana la data de 25 martie 2013.
De la obligatia de mai sus fac excepţie organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, respectiv 25 februarie 2013.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Corectarea declaraţiei
În situaţia în care plătitorul corectează declaraţia depusă, se completeaza o declaraţia rectificativă care se întocmeşte pe acelaţi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Depunerea declaratiei de impozit pe profit pentru anul 2012 – Formular 101
Declaraţia anuală de impozit pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF (Program declaratie impozit pe profit)

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf, cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Sursa: Ordin Nr. 1950 din 13-Decembrie-2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>