TVA – Cap.7 Operatiunile triunghiulare

1. Ce sunt operatiunile triunghiulare?

O operatiune triunghiulara reprezinta o vanzare de la un agent economic din Statul Membru 1 (SM1) catre un
agent economic din Statul Membru 2 (SM2), care revinde aceste bunuri mai departe catre un agent economic
în Statul Membru 3 (SM3), iar bunurile sunt transportate direct din SM1 catre SM3.

În principiu, datele initiale ale unei operatiuni triunghiulare sunt:
ü sunt implicati trei agenti economici înregistrati în scopuri de TVA în trei State Membre diferite;
ü se încheie doua tranzactii;
ü are loc un singur transport.

Cazul 1 – situatia în care nu se pot aplica masuri de simplificare pentru operatiuni
triunghiulare

Livrarea efectuata de A catre B reprezinta o livrare fara transport, care are loc acolo unde bunurile sunt puse
la dispozitia cumparatorului, adica în SM1. Livrarea este astfel impozabila în SM1.

A are obligatia sa factureze TVA din SM1 pe factura emisa catre B pentru aceasta tranzactie.

Livrarea efectuata de B catre C este livrare intracomunitara cu transport care are loc în SM1, respectiv
acolo unde începe transportul. În principiu, aceasta livrare este impozabila în SM1, dar este scutita de TVA,
deoarece bunurile sunt transportate din SM1 catre alt Stat Membru si catre o persoana obligata la plata TVA
pentru achizitiile sale intracomunitare în SM3.

C efectueaza o achizitie intracomunitara în Statul Membru 3, pentru care, în principiu, trebuie sa plateasca
TVA în statul respectiv.

Obligatii de raportare:
ü B este obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în SM1.
ü Decontul de TVA al lui A în SM1

A va raporta aceasta tranzactie în decontul sau de TVA ca pe o livrare locala pentru care A este persoana
obligata la plata TVA în SM1.
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui B în SM1

B va raporta în decontul sau de TVA:
ü o achizitie locala pentru care a achitat TVA catre A, TVA pe care B este îndreptatit sa -l deduca;
ü o livrare intracomunitara scutita de TVA catre C.

B va raporta aceasta livrare catre C în Declaratia recapitulativa din SM1.
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui C în SM3

Fiind persoana obligata la plata TVA pentru achizitia intracomunitara realizata în SM3, C va raporta aceasta
achizitie în decontul sau de TVA.

C va raporta aceasta achizitie intracomunitara în Declaratia recapitulativa, daca Romania este SM3
(majoritatea Statelor Membre nu depun declaratii recapitulative pentru achizitii intracomunitare).

Cazul 2 – situatia în care sunt aplicabile masurile de simplificare
Masurile de simplificare sunt aplicabile doar în cazul cand transportul este efectuat pe relatia dintre A si B.

Obligatii de raportare:
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui A din SM1

A va raporta aceasta livrare catre B în decontul sau de TVA ca pe o livrare intracomunitara scutita. A va
înscrie în factura emisa catre B codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui B din SM2. De asemenea, A
va raporta aceasta livrare catre B în Declaratia recapitulative mentionand codul de înregistrare în scopuri de
TVA al lui B din SM2.

Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui B în SM2

Se considera ca B (cumparatorul revanzator) nu efectueaza nici o achizitie intracomunitara în SM2 (nu se
aplica reteaua de siguranta), daca urmatoarele conditii sunt îndeplinite:

ü B emite o factura catre C fara TVA cu o referinta la articolul relevant al Directivei 112 (sau
Directiva a 6-a) sau al legislatiei locale privind simplificarea pentru operatiuni triunghiulare;
ü B trebuie sa includa livrarea catre C în Declaratia Recapitulativa din SM2, mentionand codul de
înregistrare în scopuri de TVA al lui C din SM3 si codul T pentru evidentierea unei operatiuni
triunghiulare;
ü B nu este obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în SM3 pentru achizitia intracomunitara,
ci, prin aplicarea masurilor de simplificare, C va fi cel care declara achizitia efectuata ca achizitie
intracomunitara a bunurilor în SM3.

Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui C în SM3

C va înregistra achizitia de la B în decontul sau de TVA din SM3 la rubrica achizitii intracomunitare si va
raporta aceasta achizitie în Declaratia recapitulativa în SM3 (acesta este cazul Romaniei).

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>